Gia nhập hội viên

본문 바로가기
Gia nhập hội viên

Phải đồng ý với nội dung điều khoản gia nhập hội viên và phương châm xử lý thông tin cá nhân mới có thể gia nhập hội viên.

Điều khoản gia nhập hội viên

Hướng dẫn về phương châm xử lý thông tin cá nhân

Hướng dẫn về phương châm xử lý thông tin cá nhân
Mục đích Mục Thời gian lưu giữ
Xác định và xác minh danh tính của bạn ID, Tên, Mật khẩu Cho đến khi tư cách thành viên bị hủy
Thông báo về việc sử dụng dịch vụ khách hàng,
Nhận dạng người dùng cho phản hồi CS
Liên hệ (email, số điện thoại di động) Cho đến khi tư cách thành viên bị hủy

Thông tin của tôi

member login

SNS LOGIN

Sản phẩm xem hôm nay

Không có

Giỏ hàng

Shopping Mall Search

List mong muốn

REVIEW

INFO

Tên công ty : Công ty TNHH New Happy Flower.
Địa chỉ : 54 Đường số 7, Khu dân cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế : 0315992855
Ngày cấp : 1/11/2019
Điện thoại : 1800-555-554
Fax :
Email : 365happyflower@gmail.com